Google گزارش نمایه سازی صفحه را در کنسول جستجو با مشکلات دقیق تر به روز می کند

بنابراین اگر خطاهایی را مشاهده کردید، می توانید سعی کنید آن خطاها را در آینده برطرف کنید.
منبع: https://searchengineland.com/google-updates-page-indexing-report-in-search-console-with-more-fine-grained-issues-429211

موضوع. برخی از سئوکاران باهوش متوجه افزایش مشکلات گزارش شده در این گزارش نمایه سازی در کنسول جستجو شدند. اما گوگل هیچ حاشیه‌نویسی که بتواند آن را توضیح دهد ارسال نکرد، بنابراین برخی فکر کردند که مشکلات مربوط به وب‌سایت‌هایشان است.

چه چیزی تغییر کرد. جان گفت که آنها افزودند «اطلاعات دقیق تری درباره موضوع نمایه سازی صفحه اکنون در دسترس است. در نتیجه، ممکن است شاهد افزایش بخشی از مسائل گزارش شده باشید. این تغییری در پردازش وب سایت شما برای جستجو نیست، بلکه صرفاً در گزارش است.

باز هم، این یک تغییر گزارش است و نه تغییری در نحوه پردازش وب سایت شما توسط گوگل.

گوگل گزارش نمایه سازی صفحه خود را در کنسول جستجوی گوگل با مشکلات “ریزدانه” بیشتری به روز کرده است. این فقط یک تغییر گزارش است و پردازش وب سایت شما را تغییر نمی دهد، جان مولر گفت در توییتر.

گوگل تغییری ایجاد کرد. جان مولر از گوگل در توییتر توضیح داد که آنها در اضافه کردن حاشیه نویسی به گزارش تاخیر دارند. او گفت، “ما در حال اضافه کردن یک حاشیه نویسی هستیم.” وی افزود: «به نوعی انتشار حاشیه‌نویسی به تأخیر افتاد، متاسفم».

در اینجا یک نمونه از میشل در ادامه آمده است توییتر:

کنسول جستجوی گوگل ایندکس نشده است

چرا ما اهمیت می دهیم. اگر متوجه تغییراتی در آن گزارش شده‌اید، ممکن است مربوط به این تغییرات گزارش‌دهی در کنسول جستجو باشد.