20٪ از CMOs برای سرمایه گذاری کمتر در جستجوی پولی، SEO در سال جاری

سئو. در حالی که سئو توسط 20 درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی به عنوان کانالی برای کاهش سرمایه گذاری در سال جاری شناسایی شد، 46 درصد از CMO ها قصد داشتند بودجه SEO خود را افزایش دهند.

مشکلات بودجه بودجه بازاریابی ثابت است – و 71٪ از CMO ها معتقدند که بودجه لازم برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی های امسال را ندارند. بنابراین برای CMO ها مهم است که تصمیمات هوشمندانه ای در مورد محل خرج کردن بودجه خود بگیرند.

جستجوی تبلیغات اگرچه 26 درصد از CMO ها قصد داشتند سرمایه گذاری خود را در جستجوی پولی کاهش دهند، 40 درصد از CMO ها گفتند که قصد دارند سرمایه گذاری در این کانال را افزایش دهند.

این نمودار کامل از گارتنر است:

سرمایه گذاری رسانه های پولی 2023
منبع: گارتنر 2023 CMO Spend and Strategy Survey

تبلیغات اجتماعی و فراتر از آن با کمال تعجب، 53 درصد از CMOها برای سرمایه گذاری بیشتر در تبلیغات اجتماعی برنامه ریزی کردند، در حالی که 14 درصد در حال کاهش سرمایه گذاری هستند. دو دسته دیگر که می توانند انتظار بودجه بیشتری در سال 2023 داشته باشند: تبلیغات ویدیویی دیجیتال و بازاریابی تأثیرگذار.

چرا ما اهمیت می دهیم. جستجوی ارگانیک و پولی دو کانال بازاریابی اثبات شده هستند که می توانند باعث دیده شدن، آگاهی از برند، سرنخ ها، درآمد، سود و موارد دیگر برای برندها شوند. اگر در جستجو سرمایه گذاری نمی کنید، به طور بالقوه پول را از روی میز خود حذف می کنید.

بر اساس آخرین نظرسنجی CMO Spend and Strategy گارتنر، تبلیغات جستجوی پولی و سئو از جمله کانال هایی هستند که احتمالاً در سال 2023 سرمایه گذاری را کاهش می دهند. اما این همه خبر بد برای بازاریابی جستجو نیست.

بخوانید:   Reddit خراب است؟ چرا Subreddit های مورد علاقه شما خصوصی شدند

تو عمیق تر SEO در مقابل PPC: تفاوت ها، مزایا، معایب و یک رویکرد یکپارچه

در مورد نظرسنجی 410 CMO و رهبر بازاریابی در ماه مارس و آوریل 2023 مورد بررسی قرار گرفتند. پاسخ دهندگان در آمریکای شمالی و اروپا مستقر بودند که نشان دهنده صنایع و اندازه های مختلف شرکت بودند و اکثر آنها درآمد سالانه را بیش از 1 میلیارد دلار گزارش کردند.


منبع: https://searchengineland.com/cmo-survey-seo-ppc-investments-2023-427398منبع: https://searchengineland.com/cmo-survey-seo-ppc-investments-2023-427398