100 سایت رسانه اجتماعی برتر 2023: فهرست پلتفرم های محبوب -TWH

ما و شرکای ما از کوکی ها برای ذخیره و/یا دسترسی به اطلاعات روی یک دستگاه استفاده می کنیم. ما و شرکایمان از داده‌ها برای تبلیغات و محتوای شخصی‌شده، اندازه‌گیری آگهی و محتوا، بینش مخاطبان و توسعه محصول استفاده می‌کنیم. نمونه ای از داده های در حال پردازش ممکن است یک شناسه منحصر به فرد ذخیره شده در یک کوکی باشد. برخی از شرکای ما ممکن است داده های شما را به عنوان بخشی از منافع تجاری مشروع خود بدون درخواست رضایت پردازش کنند. برای مشاهده اهدافی که فکر می‌کنند منافع قانونی برای آنها دارند یا برای اعتراض به این پردازش داده‌ها از پیوند فهرست فروشنده زیر استفاده کنید. رضایت ارسال شده فقط برای پردازش داده های ناشی از این وب سایت استفاده می شود. اگر می‌خواهید تنظیمات خود را تغییر دهید یا رضایت خود را در هر زمانی پس بگیرید، پیوند انجام این کار در خط‌مشی رازداری ما است که از صفحه اصلی ما قابل دسترسی است.


منبع: https://www.thewebhospitality.com/social-media-sites-list/