چین خطاب به آمریکا: کرونا را سیاسی نکنید


تهران- ایرنا – سخنگوی وزارت امورخارجه چین امروز چهارشنبه پس از اتهام آمریکا به عدم شفافیت چین درباره ویروس کرونا ابراز امیدواری کرد تمامی طرفین به جای سیاسی کردن این همه گیری بر روی موارد ضد همه گیری تمرکز کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988997/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/84988997/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
بخوانید:   گوگل توسط ناشر USA Today به دلیل کاهش ترس از درآمد تبلیغاتی شکایت کرد