ویدیو باید محتوای اصلی باشد تا به عنوان تصویر کوچک ظاهر شود

اطلاعیه گوگل را بخوانید. ساده کردن ارائه ویدیو در نتایج جستجوی گوگل.


منبع: https://searchengineland.com/google-video-must-be-main-content-to-appear-as-thumbnail-395597

اعلامیه. «امروز، ما در حال ایجاد تغییری هستیم تا تصاویر کوچک ویدیو فقط زمانی در کنار نتایج جستجوی Google ظاهر شوند که ویدیو محتوای اصلی یک صفحه باشد. این کار باعث می شود تا کاربران درک کنند که هنگام بازدید از یک صفحه چه انتظاراتی دارند.”

چه چیزی در حال تغییر است. زمانی که یک ویدیو در یک صفحه وجود داشت، گوگل ویدیویی را در سمت راست فهرست جستجو نشان می‌داد، اما عنصر اصلی را نداشت.

«محتوای اصلی» دقیقاً چیست؟ بنابراین چگونه گوگل تعیین می کند که یک ویدیو چه زمانی «محتوای اصلی» است؟ از اعلامیه گوگل مشخص نبود، بنابراین از گوگل پرسیدم. یکی از سخنگویان گوگل به من گفت:

  • «جستجو بر اساس عوامل متعددی از جمله مکان ویدیو در صفحه تعیین می‌کند که آیا یک ویدیو محتوای اصلی یک صفحه وب است یا خیر».

چیزی که تغییر نمی کند. هنگامی که Google تشخیص دهد یک ویدیو محتوای اصلی صفحه است، Google همچنان یک تصویر کوچک ویدیویی را در سمت چپ فهرست جستجو نشان می‌دهد.

تصویر بند انگشتی Google Video

گوگل اعلام کرد که نمی تواند بیشتر از این به جزئیات بپردازد، اما توصیه می کند آن را بخوانید بهترین شیوه های سئو ویدیو و دستورالعمل های محتوای مفید در مرکز جستجو.

گوگل بر اساس آزمایش‌هایی که انجام داده است، گفت: این قالب تصویر کوچک ویدیو حذف خواهد شد، زیرا حذف آن «تاثیر حداقلی» بر تعامل کلی ناشران داشته است.

گوگل تصویر کوچک ویدیو را حذف می کند

چرا ما اهمیت می دهیم. اگر صفحات شما با ریز عکس‌های ویدیویی رتبه‌بندی می‌شوند، برای تماشای عملکرد آن صفحه‌ها در آینده نگاه خواهید کرد. این تغییر همچنین پیامدهایی برای معیارهای ویدیویی که در GSC گزارش می‌کنید دارد.

بخوانید:   به‌روزرسانی Google Analytics 4 (GA4) 2023

گوگل امروز اعلام کرد که تصاویر کوچک ویدیو تنها زمانی در نتایج جستجوی گوگل نشان داده می شوند که یک ویدیو محتوای اصلی یک صفحه باشد.

تاثیر کنسول جستجوی گوگل ممکن است در گزارش عملکرد، تأثیری بر معیارهای گزارش شده ظاهر جستجوی خود برای ویدیوها مشاهده کنید. گوگل گفت که حاشیه نویسی در گزارش نمایه سازی ویدیو و گزارش بهبود ویدیو ظاهر می شود.