سفیر ایران: آماده فروش و تحویل نفت به هند هستیم


تهران – ایرنا – ایرج الهی سفیر ایران در دهلی نو روز جمعه به خبرگزاری آنی گفت که تهران برای فروش نفت خام به هند و تحویل محموله در مقصد، آمادگی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84932640/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85