راهنمای SEO برای nofollow، UGC و لینک های حمایت شده

TY 🙏🏽

– لیلی ری 😏 (@lilyraynyc) 4 ژانویه 2022

شناسایی محتوای تولید شده توسط کاربر

یک یا دو ماه می گذرد و وقتی برگشتید، به وب سایت تورنتی هدایت می شود که نمی خواهید با آن مرتبط شوید.

این یک نتیجه ناگوار از ارائه محتوای تولید شده توسط کاربر در سایت شما است.

اگر در سناریویی هستید که ممکن است این اتفاق بیفتد، الف rel="sponsored" برچسب پیوند را به عنوان یک قرارداد پولی شناسایی می کند.

نظرات بیان شده در این مقاله نظرات نویسنده مهمان است و لزوماً سرزمین موتور جستجو نیست. نویسندگان کارکنان در اینجا فهرست شده اند.
منبع: https://searchengineland.com/rel-nofollow-ugc-sponsored-links-seo-413534

اگر صفحاتی در سایت خود دارید که بررسی حمایت مالی از یک برند/محصول با پیوندهای وابسته را ارائه می دهند (و این تمام هدف صفحه است)، آیا پیوندهای داخلی به آن صفحات باید دارای ویژگی هایی باشند (rel=sponsored و غیره)؟

توجه به این نکته نیز ضروری است “nofollow” یک عامل کاهش دهنده نیست. حتی اگر این ویژگی را به یک لینک اضافه کنید، ارزش پیوند را کاهش نمی دهد. در عوض، پیوند دارد نه ارزش.

با این حال، هنگامی که محتوا حمایت مالی یا توسط کاربر تولید می شود، این ویژگی ها به عنوان ابزار مفیدی برای کنترل نحوه واجد شرایط بودن لینک ها توسط موتورهای جستجو عمل می کنند.

اما دلیلی وجود دارد که می بینید بسیاری از وبلاگ ها بخش نظرات خود را حذف می کنند: هرزنامه خارج از کنترل است.

شما می توانید این سوال و همه پاسخ ها را در توییت زیر مشاهده کنید:

بخوانید:   ملاقات روسای جمهوری ایران و چین امروز برگزار می شود