دولت استرالیا حساب خود را از سفر هیات پارلمانی به تایوان جدا کرد


تهران- ایرنا- آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا روز شنبه اعلام کرد سفر هیاتی از اعضای پارلمان این کشور به تایوان در قالب دیدار رسمی از سوی دولت این کشور صورت نخواهد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959715/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/84959715/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7
بخوانید:   درخواست کره‌جنوبی از چین برای ایفای نقشی فعال درباره کره‌شمالی