حمایت چین از تلاش‌های آژانس برای تقویت ایمنی تاسیسات هسته‌ای اوکراین


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه در یک نشست خبری تاکید کرد که پکن از تلاش‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تقویت ایمنی تاسیسات هسته‌ای اوکراین با اقدامات عملی حمایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051681/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85051681/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C
بخوانید:   به روز رسانی کانکتور Major Looker Studio GA4 170 فیلد جدید اضافه می کند