سبز مشاور گوگل رشته های علمی کاربردی ثبت نام علمی کاربردی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد ثبت نام مدارس تیزهوشان azmoon.medu.ir azmoon.org

ثبت نام مدارس شاهد کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا

ثبت نام مدارس شاهد کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا دوره های بدون کنکور واحد کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا مدارس تیزهوشان کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا : آزمون مدارس تیزهوشان کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کتل امامزاده هاشم – کته‌پشت علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پلور – پلهم‌کتی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پلور – پلهم‌کتی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پلور – پلهم‌کتی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد پلور – پلهم‌کتی

ثبت نام مدارس شاهد پلور – پلهم‌کتی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پلور – پلهم‌کتی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پلور – پلهم‌کتی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پلور – پلهم‌کتی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پلور – پلهم‌کتی مدارس تیزهوشان پلور – پلهم‌کتی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پلور …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پلور – پلهم‌کتی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پلور – پلهم‌کتی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پلور – پلهم‌کتی : آزمون مدارس تیزهوشان پلور – پلهم‌کتی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پلور – پلهم‌کتی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پلور – پلهم‌کتی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پلور – پلهم‌کتی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده …

ادامه مقاله

رشته های علمی کاربردی واحد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح

رشته های علمی کاربردی واحد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح رشته های علمی کاربردی واحد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح   دانشگاه علمی کاربردی …

ادامه مقاله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می …

ادامه مقاله

ثبت نام پیام نور واحد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح   

ثبت نام پیام نور واحد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح ثبت نام بدون کنکور واحد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شیخ …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح

ثبت نام مدارس شاهد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد شیخ صالح …

ادامه مقاله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح دوره های بدون کنکور واحد شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتحدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح مدارس تیزهوشان شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح : آزمون مدارس تیزهوشان شیخ صالح قندی – شیخ نوروز شهرک فتح هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی …

ادامه مقاله