Home / اخبار مدارس کشور (page 4)

اخبار مدارس کشور

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ندر – نژو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ندر – نژو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ندر – نژو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ندر – نژو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ندر – نژو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ندر – نژو : آزمون مدارس تیزهوشان ندر – نژو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ندر – نژو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ندر – نژو مدارس تیزهوشان ندر – نژو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان ندر …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد ندر – نژو

ثبت نام مدارس شاهد ندر – نژو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ندر – نژو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ندر – نژو طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ندر – نژو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ندر – نژو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ندر – نژو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیوچ علیا – شهینان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیوچ علیا – شهینان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیوچ علیا – شهینان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیوچ علیا – شهینان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیوچ علیا – شهینان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیوچ علیا – شهینان : آزمون مدارس تیزهوشان سیوچ علیا – شهینان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سیوچ علیا – شهینان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سیوچ علیا – شهینان مدارس تیزهوشان سیوچ علیا – شهینان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد سیوچ علیا – شهینان

ثبت نام مدارس شاهد سیوچ علیا – شهینان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سیوچ علیا – شهینان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سیوچ علیا – شهینان طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سیوچ علیا – شهینان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سیوچ علیا – شهینان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سیوچ علیا – شهینان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گاودانه‌زار – گل‌بلاغ سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گاودانه‌زار – گل‌بلاغ سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گاودانه‌زار – گل‌بلاغ سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گاودانه‌زار – گل‌بلاغ سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گاودانه‌زار – گل‌بلاغ سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گاودانه‌زار – گل‌بلاغ سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان گاودانه‌زار – گل‌بلاغ سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گاودانه‌زار – گل‌بلاغ سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گاودانه‌زار – گل‌بلاغ سفلی مدارس تیزهوشان گاودانه‌زار – گل‌بلاغ سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد گاودانه‌زار – گل‌بلاغ سفلی

ثبت نام مدارس شاهد گاودانه‌زار – گل‌بلاغ سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد گاودانه‌زار – گل‌بلاغ سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد گاودانه‌زار – گل‌بلاغ سفلی طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گاودانه‌زار – گل‌بلاغ سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گاودانه‌زار – گل‌بلاغ سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان گاودانه‌زار – گل‌بلاغ سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بهرام گنبد – بیجار

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بهرام گنبد – بیجار ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بهرام گنبد – بیجار  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بهرام گنبد – بیجار  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بهرام گنبد – بیجار   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بهرام گنبد – بیجار : آزمون مدارس تیزهوشان بهرام گنبد – بیجار هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بهرام گنبد – بیجار

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بهرام گنبد – بیجار مدارس تیزهوشان بهرام گنبد – بیجار  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد بهرام گنبد – بیجار

ثبت نام مدارس شاهد بهرام گنبد – بیجار ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بهرام گنبد – بیجار در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بهرام گنبد – بیجار طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بهرام گنبد – بیجار

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بهرام گنبد – بیجار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بهرام گنبد – بیجار را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله