Home / اخبار مدارس کشور

اخبار مدارس کشور

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زنگی‌کلا علیا – سیارکلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زنگی‌کلا علیا – سیارکلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زنگی‌کلا علیا – سیارکلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زنگی‌کلا علیا – سیارکلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زنگی‌کلا علیا – سیارکلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زنگی‌کلا علیا – سیارکلا : آزمون مدارس تیزهوشان زنگی‌کلا علیا – سیارکلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان زنگی‌کلا علیا – سیارکلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان زنگی‌کلا علیا – سیارکلا مدارس تیزهوشان زنگی‌کلا علیا – سیارکلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد زنگی‌کلا علیا – سیارکلا

ثبت نام مدارس شاهد زنگی‌کلا علیا – سیارکلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد زنگی‌کلا علیا – سیارکلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد زنگی‌کلا علیا – سیارکلا طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان زنگی‌کلا علیا – سیارکلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان زنگی‌کلا علیا – سیارکلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان زنگی‌کلا علیا – سیارکلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چرات – خرج، سوادکوه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چرات – خرج، سوادکوه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چرات – خرج، سوادکوه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد چرات – خرج، سوادکوه

ثبت نام مدارس شاهد چرات – خرج، سوادکوه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چرات – خرج، سوادکوه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چرات – خرج، سوادکوه طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چرات – خرج، سوادکوه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چرات – خرج، سوادکوه مدارس تیزهوشان چرات – خرج، سوادکوه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا : آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چرات – خرج، سوادکوه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چرات – خرج، سوادکوه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چرات – خرج، سوادکوه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گل‌چینی – گل‌نشین

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گل‌چینی – گل‌نشین کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان گل‌چینی – گل‌نشین را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد گل‌چینی – گل‌نشین

ثبت نام مدارس شاهد گل‌چینی – گل‌نشین ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد گل‌چینی – گل‌نشین در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد گل‌چینی – گل‌نشین طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گل‌چینی – گل‌نشین

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گل‌چینی – گل‌نشین مدارس تیزهوشان گل‌چینی – گل‌نشین  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان گل‌چینی …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گل‌چینی – گل‌نشین  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گل‌چینی – گل‌نشین   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گل‌چینی – گل‌نشین : آزمون مدارس تیزهوشان گل‌چینی – گل‌نشین هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گل‌چینی – گل‌نشین

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گل‌چینی – گل‌نشین ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گل‌چینی – گل‌نشین  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قاجارخیل – قادیکلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قاجارخیل – قادیکلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قاجارخیل – قادیکلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قاجارخیل – قادیکلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قاجارخیل – قادیکلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قاجارخیل – قادیکلا : آزمون مدارس تیزهوشان قاجارخیل – قادیکلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قاجارخیل – قادیکلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قاجارخیل – قادیکلا مدارس تیزهوشان قاجارخیل – قادیکلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان قاجارخیل …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد قاجارخیل – قادیکلا

ثبت نام مدارس شاهد قاجارخیل – قادیکلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد قاجارخیل – قادیکلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد قاجارخیل – قادیکلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قاجارخیل – قادیکلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قاجارخیل – قادیکلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان قاجارخیل – قادیکلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله