Home / اخبار فراگیر پیام نور

اخبار فراگیر پیام نور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور علیکه – قلعه دومی زر

ثبت نام بدون کنکور پیام نور علیکه – قلعه دومی زر دانشگاه پیام نور علیکه – قلعه دومی زر یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور علیکه – قلعه دومی زر در …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بان‌شیروان – بانیاران امیرحقمراد

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بان‌شیروان – بانیاران امیرحقمراد دانشگاه پیام نور بان‌شیروان – بانیاران امیرحقمراد یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بان‌شیروان – بانیاران امیرحقمراد در دو بازی زمانی …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سرآببرده‌زنجیر علیا – سرآبس

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سرآببرده‌زنجیر علیا – سرآبس دانشگاه پیام نور سرآببرده‌زنجیر علیا – سرآبس یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سرآببرده‌زنجیر علیا – سرآبس در دو بازی زمانی …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دره‌ویان سفلی – دره‌ویان علیا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دره‌ویان سفلی – دره‌ویان علیا دانشگاه پیام نور دره‌ویان سفلی – دره‌ویان علیا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور دره‌ویان سفلی – دره‌ویان علیا در …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دول باغ – دولبندی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دول باغ – دولبندی دانشگاه پیام نور دول باغ – دولبندی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور دول باغ – دولبندی  در دو بازی زمانی …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گلچیدر – گلیه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گلچیدر – گلیه دانشگاه پیام نور گلچیدر – گلیه یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گلچیدر – گلیه در دو بازی زمانی برای نیم سال …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور لاله‌ای – مالوجه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور لاله‌ای – مالوجه دانشگاه پیام نور لاله‌ای – مالوجه یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور لاله‌ای – مالوجه در دو بازی زمانی برای نیم سال …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ماضی‌بن – مبارک‌آباد سپیدار

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ماضی‌بن – مبارک‌آباد سپیدار دانشگاه پیام نور ماضی‌بن – مبارک‌آباد سپیدار یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور ماضی‌بن – مبارک‌آباد سپیدار در دو بازی زمانی …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دیوزناو – ذکریان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دیوزناو – ذکریان دانشگاه پیام نور دیوزناو – ذکریان  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور دیوزناو – ذکریان  در دو بازی زمانی برای نیم سال …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قره‌قایه – قزگه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قره‌قایه – قزگه دانشگاه پیام نور قره‌قایه – قزگه  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور قره‌قایه – قزگه  در دو بازی زمانی برای نیم سال …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور انبار آب – بابارار

ثبت نام بدون کنکور پیام نور انبار آب – بابارار دانشگاه پیام نور انبار آب – بابارار یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور انبار آب – بابارار در دو بازی زمانی …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ننور – نوده کهنه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ننور – نوده کهنه دانشگاه پیام نور ننور – نوده کهنه یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور ننور – نوده کهنه در دو بازی زمانی …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ندر – نژو دانشگاه پیام نور ندر – نژو

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ندر – نژو دانشگاه پیام نور ندر – نژو  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور ندر – نژو  در دو بازی زمانی برای نیم سال …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سیوچ علیا – شهینان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سیوچ علیا – شهینان دانشگاه پیام نور سیوچ علیا – شهینان  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سیوچ علیا – شهینان  در دو بازی زمانی …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گاودانه‌زار – گل‌بلاغ سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گاودانه‌زار – گل‌بلاغ سفلی دانشگاه پیام نور گاودانه‌زار – گل‌بلاغ سفلی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گاودانه‌زار – گل‌بلاغ سفلی  در دو بازی زمانی …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بهرام گنبد – بیجار

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بهرام گنبد – بیجار دانشگاه پیام نور بهرام گنبد – بیجار یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بهرام گنبد – بیجار در دو بازی زمانی …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور لاوجی‌تالار – بارفکلا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور لاوجی‌تالار – بارفکلا دانشگاه پیام نور لاوجی‌تالار – بارفکلا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور لاوجی‌تالار – بارفکلا در دو بازی زمانی برای نیم سال …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کورکورسر علیا – کوهپر سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کورکورسر علیا – کوهپر سفلی دانشگاه پیام نور کورکورسر علیا – کوهپر سفلی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کورکورسر علیا – کوهپر سفلی  در …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور برکن – بنجکول سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور برکن – بنجکول سفلی دانشگاه پیام نور برکن – بنجکول سفلی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور برکن – بنجکول سفلی  در دو بازی زمانی …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بلویج – بوته‌ده

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بلویج – بوته‌ده دانشگاه پیام نور بلویج – بوته‌ده  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بلویج – بوته‌ده  در دو بازی زمانی برای نیم سال …

ادامه مقاله